زندگینامه علمی

تحصیلات

دکترای تخصصی نوروساینس    ۲۰۰۳ – ۲۰۰۸ دانشگاه مک گیل ،کانادا
دکترای حرفه ای پزشکی ۱۹۹۰-۱۹۹۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
   

پسادکترا

فلوشیپ پسادکترا ۲۰۰۹-۲۰۱۱ دانشگاه ایالتی نیویورک، ایالات متحده آمریکا

فهرست مقالات (کلیک کنید)

جوایز

۲۰۰۷ بهترین خطای بینایی : Kingdom, Yoonessi, Gheorghiu

سابقه بالینی

Jan. 2006 – Oct. 2006 پزشک، بخش گوارش بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹۹۸ – ۲۰۰۳ پزشک، بخش گوارش بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹۹۹ – ۲۰۰۲ پزشک، بیمارستان هشترودیان
۱۹۹۷ – ۱۹۹۹ پزشک، کلینیک دانشگاه امام حسین (ع)

سابقه تحقیق

۲۰۰۸- ۲۰۰۹ محقق پسادکترا، دانشگاه مک گیل
۲۰۰۳- ۲۰۰۸ دانشجوی دکترای تخصصی، دانشگاه مک گیل
۲۰۰۰ – ۲۰۰۳ مدیر اطلاعات پزشکی، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹۹۸ – ۲۰۰۳ محقق ارشد، مرکز تحقیقات گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۲۰۰۲ – ۲۰۰۳ محقق ارشد انفورماتیک پزشکی، تکفاب، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۹۹۵ – ۱۹۹۶ مدرس نرم افزار، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹۹۰ – ۱۹۹۶ برنامه نویس، تحلیلگر آمار، مدرس کامپیوتر، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

Teaching Experience

۱۹۹۵ – ۱۹۹۶ مدرس نرم افزار، مرکز تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
۱۹۹۰ – ۱۹۹۶ برنامه نویس، تحلیلگر آمار، مدرس کامپیوتر، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

مقالات انلاین

۲۰۰۷ Kingdom, F. A. A., Yoonessi, A. & Gheorghiu, E. (2007). Leaning Tower Illusion, Scholarpedia, p26691, http://scholarpedia.org/article/Leaning_Tower_Illusion

کتب

۲۰۰۲ XML (in Persian Language), Yoonessi A., Kashef-ol-hagh A., Mehr Publications

مهارتها

Languages English (fluent), French (intermediate), Persian (Native)
Computer Matlab, Visual Basic .Net, C++, SQL server, XML, Access, 3D-Studio, Adobe Photoshop