معرفی کوتاه

خوش آمدید، من علی یونسی هستم، متولد ۱۳۵۱و اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ورودی ۶۹ پزشکی تهران بودم، و پس از فارغ التحصیلی در مرکز تحقیقات گوارش و کبد (پژوهشکده گوارش فعلی) در بیمارستان شریعتی چند سالی مشغول به کار بودم. در حین تحصیل مدرس دوره های کامپیوتر سیستمهای عامل، برنامه نویسی و پایگاههای داده آن زمان نظیر داس، ویندوز، فاکس پرو، سی و بیسیک در جهاد دانشگاهی و مرکز پژوهشهای علمی دانشجویان بودم. مدتی هم در وزارتخانه بهداشت در کمیته تکفاب (توسعه فناوری اطلاعات بهداشتی) که بالاترین نهاد تصمیم گیری در مورد سیستمهای کامپیوتری پزشکی و بهداشتی بود، کار کردم. ۱۳۸۳ در دانشگاه مک گیل کانادا شروع به تحصیل در دوره دکترای تخصصی نوروساینس کردم و پس از فارغ التحصیلی مدتی در مک گیل و سپس در آمریکا، دانشگاه ایالتی نیویورک پست داک بودم. بعد از برگشتن به ایران در دانشگاه ع پ تهران در گروه نوروساینس مشغول به کار شدم که در طی این مدت، عضو هیئت علمی گروه مطالعات اعتیاد و اخیرا تصویربردای عصبی هم بوده ام.

علاقه های پژوهشیم بیشتر در زمینه درک رفتارها در سطوح فردی و اجتماعی است و بیشتر مطالعاتم با تمرکز بر روی سیستمهای حسی به خصوص بینایی بوده است. به علوم اعصاب در زمینه های بالینی، و محاسباتی علاقه بیشتری دارم. از یاد گرفتن موضوعات جدید استقبال میکنم، و بوروکراسی را دوست ندارم.

اگر دوست داشتید با آزمایشگاه مطالعات مغز و رفتاربیشتر آشنا شوید، صفحه آن را انتخاب کنید. با من در تلگرام یا با ایمیل میتوانید در تماس باشید.